Miarkowanie kar administracyjnych w zaproponowanej wersji może się okazać fikcją

10.11.2016

W dniu 10 listopada 2016 r. w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowana została wypowiedź adwokata Dawida Korczyńskiego dotycząca projektowanych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczących zasad nakładania kar pieniężnych.