Nie można karać na podstawie dwóch kodeksów naraz

06.07.2015

W dniu  6 lipca 2015 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł adwokata Dawida Korczyńskiego stanowiący komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I KZP 2/15 w sprawie karnej skarbowej (Gazeta Prawna, 2015 nr 128). W artykule zostały przedstawione zasadnicze tezy orzeczenia opatrzone komentarzem w zakresie jego skutków.

Tekst jest dostępny pod adresem: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/881405,vat-7-nie-mozna-karac-na-podstawie-dwoch-kodeksow-naraz.html