Przede wszystkim
rozumiemy biznes

KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka jest firmą prawniczą świadczącą usługi doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy firmom przy ich tworzeniu, w bieżącej działalności, reorganizacji i połączeniach.

Kontakt
Obsługa prawna branżby transportowej
Obsługa prawna biznesu

Wiemy, że w branży transportowej wyjątkowo często występują problemy związane z zatorami płatniczymi, kwestiami podatkowymi, umowami z kontrahentami, prawem pracy. Do właściwych dla branży transportowej problemów prawnych możemy zaliczyć kwestie ubezpieczeniowe (dotyczące zawierania umów ubezpieczeniowych, sporów w zakresie wypłat lub wysokości odszkodowania), kontroli drogowych czy postępowań administracyjnych (konieczność uzyskania licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika czy np. postępowania dotyczące utraty dobrej reputacji).
Oferujemy Państwu usługi z zakresu prawa i podatków uwzględniające specyfikę i potrzeby branży transportowej.

Bieżąca obsługa prawna firm z branży transportowej

Doradzamy osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Pomagamy w doborze optymalnej pod względem prawnym i podatkowym formy jej prowadzenia. Ciesząc się wspólnie z Klientami z ich sukcesów biznesowych, ale również pomagając im w sytuacjach kryzysowych, potrafimy przewidywać zagrożenia i zapobiegać im od samego początku.

Proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i przystają do realiów rynkowych.

Sprawy administracyjne, kontrole ITD, PIP

Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę prawną, stosując różne modele współpracy ustalane każdorazowo z Klientami: stałą obsługę, zlecenia jednostkowe, pracę w systemie godzinowym.

W ramach bieżącej obsługi prawnej przygotowujemy umowy, regulaminy, opinii prawne, sprawdzamy i opiniujemy dokumenty. Reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami i organami administracji. Bronimy Klientów w sprawach karnych skarbowych i karnych gospodarczych.

Reorganizacja Biznesu

Doradzamy przy reorganizacji firm, między innymi:

  • w przekształceniach  jednoosobowych działalności gospodarczych  w spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie).
  • w przekształceniach spółek z o.o. w spółki osobowe (jawne, komandytowe).

Doradzamy udziałowcom i wspólnikom zamierzającym sprzedać swój Biznes lub wycofać się z niego.

Pomagamy w planowaniu sukcesji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa. Usługa kierowana jest przede wszystkim do firm rodzinnych.

Windykacja i monitoring płatności

W przypadku problemów z płatnościami od kontrahentów zajmujemy się windykacją – przedsądową, sądową, egzekucyjną, hurtową.

Wiemy jak ważny jest brak zatorów płatniczych. Dlatego oferujemy usługę monitoringu płatności, której zasadniczym celem jest uzyskanie odpowiedniego poziomu dyscypliny oraz identyfikacja trudności płatniczych we wczesnym etapie ich występowania.

Usługa skierowana jest przedsiębiorstw, które mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Usługa oparta jest na rozwiązaniach pozwalających na kontakty z płatnikami na masową skalę.

Podatki

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego. Przygotowujemy opinie i ekspertyzy podatkowe oraz wystąpienia o interpretacje dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego.

Reprezentujemy Klientów w sporach z organami podatkowymi. Doradzamy w toku postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej i skarbowej. Występujemy przed sądami administracyjnymi. Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych skarbowych. Dzięki specjalizacji i doświadczeniu Kancelarii w tym zakresie, świadczone przez nas doradztwo prawne jest kompleksowe i spójne.

Ubezpieczenia i odszkodowania

Oferujemy  kompleksową obsługę prawną podmiotom prowadzącym gospodarstwa rolne i wykonującym usługi dla rolnictwa. W ramach naszych usług zapewniamy:

  • tworzenie lub opiniowanie umów, w szczególności: kontraktacji, dzierżawy, najmu, dostawy, sprzedaży, skupu,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zawieranych umów oraz służebności przesyłu,
  • reprezentację w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego
  • sporządzanie dokumentów w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
  • pomoc przy regulowaniu stanu prawnego gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia.
szybki kontakt
   +48 61 424 46 50
   +48 691 839 919
   sekretariat@prawnicybiznesu.pl