Publikacje

2015

 • P. Słowik (D. Korczyński – wypowiedzi), Kompania karna zamiast węglowej , Gazeta Prawna, 2015 nr 165

 • D. Korczyński (współautorstwo: r. pr. dr M. Górski), Czy otwierać szampana? Głos w sporze o polską regulację gier hazardowych, Gazeta Prawna, 2015 nr z 4.8.2015

 • D. Korczyński, Nie można karać na podstawie dwóch kodeksów naraz, Gazeta Prawna, 2015 nr 128

 • P. Słowik, (D. Korczyński – wypowiedzi), Trybunał pomylił się w sprawie hazardu, Gazeta Prawna, 2015 nr 118

 • D. Korczyński, Unijny trybunał krytycznie o ograniczeniach dla hazardu, lex./el. z 14.6.2015

 • D. Korczyński, Walka z hazardem znowu pod lupą TSUE, Gazeta Prawna, 2015 nr 114

2014

 • D. Korczyński, P. Jóźwiak, Sprawy automatów do gier w sądach do zawieszenia?, lex./el. z 22.8.2014

 • D. Korczyński, Zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną, w: Zbieg odpowiedzialności dyscylinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, Materiały pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego, Piła 2014

 • D. Korczyński, Konwersja reżimu odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące obecnie wykroczenia i standardy jej stosowania, Przegląd Legislacyjny, Rok XXI, Nr 1(87)/2014

2012

 • D. Korczyński, Fiskalna funkcja prawa karnego skarbowego, Przegląd Legislacyjny, Rok XIX, Nr 3(81)/2012

 • D. Korczyński, Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb mundurowych, w: Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, Materiały pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego, Piła 2012

2011

 • D. Korczyński, Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością karną lub za wykroczenie, w: Odpowiedzialność dyscyplinarna w policji, Materiały pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Witolda St. Majchrowicza, Piła 2011

2009

 • Sz. Pawelec, D. Korczyński, Oznaczanie towarów wprowadzanych do obrotu w standaryzowanych opakowaniach wielokrotnego użytku w aspekcie cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony znaków towarowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.03.2008 r. (IV CSK 445/07), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, 4/2009

 • D. Korczyński, Zakaz podwójnej odpowiedzialności podatników, Monitor Prawniczy, 4/2009

 • D. Korczyński, Następstwa uchylenie przepisów przewidujących sankcję administracyjną, Przegląd Prawa Handlowego, 11/2009

 • D. Korczyński, Wtórne wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, Rynek Gazowy, 3/2009

2008

 • D. Korczyński, Skutki uchylenia przepisów przewidujących sankcję VAT, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 12 (161)/2008

2006

 • D. Korczyński, Prawem Karnym w Konkurencję, Rynek Gazowy, 3/2006

szybki kontakt
   +48 61 424 46 50
   +48 691 839 919
   sekretariat@prawnicybiznesu.pl