Przede wszystkim
rozumiemy biznes

KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka jest firmą prawniczą świadczącą usługi doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy firmom przy ich tworzeniu, w bieżącej działalności, reorganizacji i połączeniach.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw karnych skarbowych i karnych gospodarczych. Wspieramy Klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych. Z nami PRAWO I PODATKI SĄ POD KONTROLĄ.

Kontakt
Obsługa prawna przedsiębiorców
Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe

Jeden z głównych obszarów praktyki kancelarii stanowią sprawy karne skarbowe. Dzięki specjalizacji Kancelarii w tym zakresie oraz doświadczeniu z zakresu prawa podatkowego, finansów i prawa unijnego, uczestnikom postępowań karnych skarbowych możemy zaoferować niezbędną pomoc prawną na wszystkich ich etapach.

Reprezentujemy Klientów również w postępowaniach kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej i podatkowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Dzięki temu świadczone przez nas doradztwo prawne jest kompleksowe i spójne.

Bronimy Klientów również w sprawach przestępstw związanych z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości.

W rozwiązywaniu problemów naszych klientów współpracujemy z doradcami podatkowymi, ekspertami z zakresu rachunkowści i biegłymi rewidentami. Są członkami naszego zespołu i wiemy jak skutecznie współpracować. Dzięki temu patrzymy na problem z wielu stron i proponujemy rozwiązania uwzględniające najróżniejsze scenariusze.

Elastyczna polityka wynagrodzeń pozwala nam współpracować nie tylko z dużymi podmiotami, ale także z mniejszymi spółkami i osobami fizycznymi prowadzącym działalność gospodarczą.

Kancelaria organizuje również szkolenia z tematyki prawa karnego skarbowego.

Sprawy karne gospodarcze

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych. Reprezentujemy pokrzywdzonych oraz bronimy podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

 • przestępstwa nadużycia zaufania i działania na szkodę podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, tzw. przestępstwa menadżerskie,
 • przestępstwa prania brudnych pieniędzy,
 • przestępstwa przeciwko wierzycielom,
 • przestępstwa dotyczące zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa własności przemysłowej,
 • ujawnienie lub wykorzystywanie informacji poufnych (insider trading),
 • oszustwa, oszustwa kredytowe, oszustwa ubezpieczeniowe.

Aktualności

Konferencja naukowa „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”

Kancelaria jest współorganizatorem konferencji naukowej dotyczącej węzłowych zagadnień prawa karnego skarbowego organizowanej na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet SWPS, współorganizatorami: Korczyński Kancelaria Adwokacka, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Wielkopolski, Wielkopolska Izba Adwokacka. Prelegentami na konferencji będą Prof. dr hab. Jacek Sobczak – Uniwersytet SWPS, […]

więcej...

Kompania karna zamiast węglowej

W dniu 26 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Gazeta Prawna opublikowane zostały wypowiedzi adwokata Dawida Korczyńskiego dotyczące potencjalnych karnoprawnych zagrożeń dla menadżerów spółek w przypadku ich niegospodarnych działań. Wypowiedzi ukazały się w kontekście ewentualnego zaangażowania spółek energetycznych w projekt Nowej Kompanii Węglowej. Tekst jest dostępny pod adresem: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/890283,kompania-karna-zamiast-weglowej.html

więcej...

Nie można karać na podstawie dwóch kodeksów naraz

W dniu  6 lipca 2015 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł adwokata Dawida Korczyńskiego stanowiący komentarz do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I KZP 2/15 w sprawie karnej skarbowej (Gazeta Prawna, 2015 nr 128). W artykule zostały przedstawione zasadnicze tezy orzeczenia opatrzone komentarzem w zakresie jego skutków. Tekst jest dostępny pod adresem: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/881405,vat-7-nie-mozna-karac-na-podstawie-dwoch-kodeksow-naraz.html

więcej...

Publikacje

2015

 • P. Słowik (D. Korczyński – wypowiedzi), Kompania karna zamiast węglowej , Gazeta Prawna, 2015 nr 165

 • D. Korczyński, Nie można karać na podstawie dwóch kodeksów naraz, Gazeta Prawna, 2015 nr 128

2012

 • D. Korczyński, Fiskalna funkcja prawa karnego skarbowego, Przegląd Legislacyjny, Rok XIX, Nr 3(81)/2012

2008

 • D. Korczyński, Skutki uchylenia przepisów przewidujących sankcję VAT, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 12 (161)/2008

2006

 • D. Korczyński, Prawem Karnym w Konkurencję, Rynek Gazowy, 3/2006

szybki kontakt
   +48 691 839 919
   +48 61 424 46 50
   sekretariat@prawnicybiznesu.pl